Så skriver du som du snackar (och får MÅNGA fler att vilja läsa dina texter)

Conversational Writing: Engage Your Readers

“Conversational writing” är gammalt som gatan. Ändå är det märkvärdigt få som skriver som de snackar, som hittat talets ton i sina texter. Du kan välja att bli en banbrytare!

Jag har gått en mejlkurs i 10 steg hos Highbrow, skapad av Gay Merrill som är content writer från Toronto. Hon är jättevan att skriva innehåll som utbildar, och Gay har fattat grejen med att skriva lättsamt; mejlen i sig är skolboks-exempel för hur du bör skriva konverserande och icke-krångligt.


Läs också

Därför är conversational copywriting det självklara digitala språket (Please copy me)


Jag har samlat de 10 bästa tipsen från kursen, och dessutom 5 artikeltips och 5 boktips som alla handlar om att skriva snackigt.

Conversational writing: 10 bästa tipsen

1. Skriv till EN person – skriv “du”
2. Skriv som du snackar – spela in med “Voice typing” Google Docs för att få det äkta
3. Skippa uppblåsta ord – hitta mer vardagliga sätt att beskriva vad som är grejen
4. Variera meningslängderna för att få rytm och flyt – skriv också ofullständiga meningar och en-ords-meningar
5. Hitta flytet med övergångsord som och, men och innan/efter/sedan
6. Ställ frågor (med måtta) – och pausa med — eller …
7. Börja meningar med Och, Men och Ändå – och ha prepositionen på slutet: “Vilka kompisar går du på konserten med?”
8. Använd frågetecken, utropstecken, och komma och punkt. Alltså: ! och ? och , och .
9. Berätta en story som visar det du vill få sagt – fatta dig kort och undvik tråkiga detaljer
10. Gör ett mellanstick inom parenteser – det överraskar, delar en hemlighet och gör din text mer lättsam

Conversational writing: 5 bästa artiklarna

Conversational writing: 5 bästa böckerna

Bonusbok: Bird by Bird – Some Instructions on Writing and Life


Läs också

Därför är conversational copywriting det självklara digitala språket (Please copy me)


Får du Mattias nyhetsbrev om copywriting? Se till att du får det – signa upp här.