Hellre slänga kappan än banga ur?

1998
– Ska du med ut?
– Nä, jag tror jag bangar ikväll.

2006
– Ska du med ut i kväll?
– Nä, behöver ta det lugnt. Och förresten har jag inga pengar. Jag sjappar.

Under en klassträff i förra veckan var vi några som kom att samtala om ordet banga (i betydelsen "inte orka, känna för eller våga göra en viss aktivitet"). Jag fick medhåll när jag hävdade att ordet kändes något förlegat (för att inte säga ute), och vi började tillsammans leta efter ett mer uppdaterat ord eller uttryck för att beskriva samma sak. Ett par vassa kandidater utkristalliserades snart: 1) passa 2) tråka ur och 3) sjappa. Vi kom på en drös till, men ingen kändes klockren.

Sjappa var ett nytt ord för de flesta av oss (trots att det funnits i svenskan sedan mitten av 1800-talet). Det betyder ungefär sticka eller rymma. Sjappa är en kortform av chappera, ett lånord från franskan (échapper = fly undan), med den egentliga betydelsen slänga ifrån sig kappan. Idag finns det flera alternativa stavningar (schappa, shappa och chappa) och ordet verkar tyvärr ofta användas istället för att säga åka, dra iväg eller .

Är sjappa ett klockrent ord? Finns andra som är bättre?