Här är skillnaden

103270-4

På byrån håller vi på att göra en folder med ett utvik (nä, inte sådant), där ena halvan är en beställningsflärp som ska rivas av och skickas in. Den andra halvan av utviket – som innehåller beställningsinformation – ska finnas kvar som en del av trycksaken. Därav frågan om vad som kallas talong och vad som kallas för kupong.

Svaret
En sökning på Lexin ger svaret att:
Talong är ”det som blir kvar av en blankett (eller biljett) sedan en del avskiljts”.
Kupong är en ”avskiljbar del av ett häfte, en sida eller dylikt”.

Ännu kortare: kupongen rivs av, talongen blir kvar. (Jag har försökt att illustrera ovan.)

Alltså…
… kan man egentligen inte använda uttryck som "Skicka in talongen". Spännande. Alltid lär man sig någonting som är nytt.

Mer…
På webbplatsen Ordbruket hittar jag mer om detta förvirrande språkbruk:

Ordet kupong kommer från franskans coupon och är bildat av verbet couper som betyder skära eller klippa av. Vi har det också i låneordet kupera. (…) Kupong är alltså den del som man avskiljer och gör något med.

Talong däremot är det som blir kvar, t ex av ett biljetthäfte eller en kortlek efter given. Även detta ord kommer från franskan. Talon har betydelsen häl, klack, yttersta ände och även brödkant.


***

Matpe bloggar har uppmärksammat detta inlägg. Kul.2 svar till “Här är skillnaden”

  1. matpe skriver:

    Jag fick användning av detta inlägg idag. En kompis skulle skriva ett brev åt sin bostadsrättsförening (inför ett stambyte) där ett litet formulär skulle fyllas i och lämnas in. Man ombads att lämna in ”talongen”, men efter en hänvisning hit (och kontroll i NE) byttes ordet mot ”kupongen”. Great!

  2. Mattias skriver:

    Haha, härligt.