Lars Falk: Gör det intressant. Gör det annorlunda.

Gör det intressant. Gör det annorlunda. Utmana. Tilltro mottagaren förmågan att läsa av, lägga till, uppleva. Var personlig. Bjud på det du själv lärt och känt. Låt dina antaganden och ställningstaganden skymta. Du är produktens advokat. Visa att du tror på din klient, gråt om så krävs.

Lars Falk är en copywriter av hög rang. Det visar han inte minst i boken Skrivbok. Därifrån har jag norpat de här orden.