Vad en surgubbe kan lära dig om rubriker

Om du – som jag – har gett dig den på att förstå hemligheten bakom säljande rubriker är det närmast omöjligt att inte stöta på 80/20-regeln. Om den regeln hade varit en man hade vi haft att göra med en riktigt surgubbe.

Han hade sagt: Kom ihåg att åtta av tio läser din rubrik, men att bara två av tio läser vidare i brödtexten. Sedan hade han förmodligen skrattat sådär rått som bara surgubbar kan. Och han hade fortsatt: Du tappar läsarna om du inte skriver en rubrik som håller dem kvar. Än värre: du läcker som ett såll.

Rubriken är kung

Kan jag lära mig någonting av surgubben 80/20? Självklart. Att rubriken är kung.

Brian ClarkCopyblogger hävdar att de bästa i gemet därför lägger halva skrivtiden på att hitta den perfekta rubriken.

Jack Hansen beskriver arbetet med rubriken på text.nu:
“Det är vanligt att en copywriter skriver upp till hundra olika rubrikförslag innan han blir nöjd. Sensmoralen är: Det finns alltid en rubrik till. Och ännu en.”

Hur ska en vass rubrik vara? 

Om du frågar Jack Hansen svarar han att en bra rubrik alltid är

  • konkret
  • engagerande
  • specifik
  • koncis

Om du vänder dig till Brian Clark ger han dig fyra U:n att sätta upp som ledstjärnor. Han menar att rubriken ska

  • vara till nytta för läsaren (useful)
  • vara angelägen för läsaren (urgency)
  • visa att fördelen på något sätt är unik (unique)
  • uppfylla ovanstående på speciellt sätt (ultra-specific)

Läs också

Writing Headlines That Get Results (Copyblogger)