Copy-kvinnorna

I dag är det Internationella kvinnodagen. Det gjorde Christer Wiklander mig uppmärksam på redan under gårdagen. I sitt senaste kursbrev ställer han frågan Var är brudarna? – och jag kan bara lika undrande instämma. Kvinnliga copywriters har genom reklamhistorien varit lika sällsynta som sjöhästar på torra land. Det lär vara frukten av en rad faktorer; både samhällsklimat och ensidigt historieskrivande spelar säkerligen in. Men faktum kvarstår, och blir tydligt när man granskar reklamens historia; det är nästan uteslutande män som kreerat bakom skrivmaskinen.

Det var då
Men kvinnor finns där att hitta, och Christer Wiklander lyfter i sitt kursbrev fram tre reklamkvinnor som spelat avgörande roller för det textmässiga hantverket. Den stora stjärnan heter Paula Green. Hon var copywriter på Doyle Dane Bernbach, och skapade på 1960-talet (tillsammans med art directorn Helmut Krone) den berömda kampanjen för biluthyraren Avis. Ännu i dag ekar hennes underdog-formulering "We try harder".

Vilka de två andra betydelsefulla reklamkvinnorna är kan du själv läsa i Christer Wiklanders kursbrev på Wigwam.

Det är nu
I dag ser fördelningen av copywriters – tack och lov – rätt annorlunda ut. Det finns gott om kvinnliga copywriters, men jag skulle ändå gissa att majoriteten fortfarande är män. På den byrå jag praktiserade under hösten är bara två av åtta copywriters kvinnor. I sammanhanget kan nämnas – något förvånande – att två tredjedelar av de som över 100 elever som gått Wiklanders kurs Professionell copywriter är kvinnor. I Sverige finns i dag flera framstående kvinnliga copywriters; bland dem kan Monica Hultén (som bland annat skrivit för Friends), Anna Qvennerstedt (Flicka-projektet) och Hanna Belander, tidigare Eghammer (Tele2Comviq och RFSU) nämnas.

Känn dig fri…
… att kommentera. Tillsammans skapar vi en spännande diskussion.
… att skicka synpunkter på kursbrevet direkt till Christer Wiklander (han lovar att svara).