Jag vet vad jag gör, men inte vad det heter

Kan man säga att man arbetar som copy? Vissa säger jepp, andra app app app. "Det heter – och har alltid hetat – copywriter. Copy är ju själva reklamtexten", hävdar app-app-apparna med bestämdhet. Jepparna tycker att copy är en vedertagen kortform och en naturlig följd av människans strävan efter att göra sig förstådd med minimalt antal bokstäver. Diskussionen kring detta ordval, som blossade upp här för ett par veckor sedan, mynnade ut i detta: att säga copy (eller CW!) fungerar internt på reklambyrån, copywriter bör användas i skrift och när jag talar med mindre insatta, och reklamskribent (eller "den som skriver texten i reklamen") kan användas på släktmiddagen.

Är vi överens? Hoppas inte det. Diskussionen fortsätter här.