Verktyg för att slippa slåss

image174
I början kunde jag slåss med en kund om en enda liten formulering. Det skulle jag aldrig göra idag. Man måste inse att det alltid finns ett annat sätt att uttrycka det på. […] Idag tänker jag bara: 'Okej, jag skriver om.' Man blir aldrig färdig – bara bättre ju mer man skriver.
– Filip Nilsson, Forsman & Bodenfors

Lärdomen
Jag har gjort en viktig upptäckt när jag nu har gått från självständigt bloggande copywriter-vill-bliare till anställd copywriter: människor har plötsligt synpunkter på mina texter. De vill in och pilla, ändra, flytta om och stryka. Där uppstår en gränsdragning som jag inte till fullo behärskar ännu. Där uppstår också vetskapen om att jag inte är min text och att den bara och enbart har till uppgift att på bäst sätt kommunicera kundens budskap.

Texten och hjärtat
Jag tänker på vad min klassföreståndare sa till mig en gång. Han pekade först ner på pappret på bordet: "Tänk såhär: texten är där…". Sedan pekade han på hjärtat: "…och ditt hjärta är där." Det är varken svårare eller enklare än så.

Tekniken
Jag skriver mina texter i Microsoft Word, och det tror jag att de flesta som läser detta gör. Många kunder gör sina korrektur direkt i dokumentet, och jag spårar deras ändringar och jämför dokumenten. Detta är skapligt smidigt, och jag kan själv välja vilka ändringar jag vill godkänna. Samma dokument kan bollas fram och tillbaka mellan kunden och mig.

Genom programmen Writeboard och Writely (och en rad andra mindre aktörer som jag inte nämner här) har tekniken att enkelt hantera korrektursvängen flyttat ut på den världsvida väven. Kanske är det framtiden. Helt klart är att det är enkelt.

Kort om de två programmen: Writeboard är busenkelt – på gränsen till simpelt – och saknar formateringspalett. Om du till exempel vill ha fetstil blir det till att omge orden med * (stjärna). Writely, som ägs av Google, ger fler möjligheter att redigera texten. Både Writeboard och Writely har funktioner som gör att två personer kan samarbeta i samma dokument, återgå till tidigare versioner och jämföra ändringar.

***

Hur gör du? Håller du fast vid att ändra i Word, eller sköter du kommunikationen med dina uppdragsgivare med hjälp av Writeboard eller Writely?2 svar till “Verktyg för att slippa slåss”

  1. Olle Bergman skriver:

    Jag försöker inte längre lära någon någonting, eftersom jag har insett att ingen har lust eller tid att höja sig ur sin egen okunnighets dy. PDF-korrektur, wikis, virtuella projektplatser — jag har tagit så många initiativ genom åren, men för det mesta har det bara slutat med ett stort jaså.
    Däremot har jag haft mycket nytta av funktionerna för versionskontroll i MS Word (ett program som jag i övrigt hjärtligt avskyr för dess klumpighet och klåfingrighet.)
    Jag tror också att kunder känner att de har större kontroll över texten om den hanteras i form av enskilda dokument som mejlas hit och dit. Writeboard eller Writely känns nog för ”demokratiskt” för många.

  2. Mattias skriver:

    Ja, kanske har du rätt. Det är ju aningen mer demokratiskt. Dessutom riskerar det att vara skrämmande att dokumentet finns lite utanför ens kontroll (läs: på nätet, istället för på den egna datorn). Och man måste ju ändå skicka ett e-brev och säga att dokumentet är uppdaterat. Då kan man lika gärna skicka med word-dokumentet. Eller?