Varför rensa är bättre än att så

Jag har ett ord som stör mig som en knottsvärm på hösten. Det är ordet så. De som vet säger att ordet fungerar som en överbryggare. Jag tycker det är som en vårta på läppen, och i åtta fall av tio fungerar bra som irritationsmoment (åtminstone om man är språkkänslig) och därför kan tas bort. Häromdagen läste jag en text, där skribenten inte sparat på knotten. De fanns där i var och varannan mening. Och om det nu inte hade varit för att innehållet (i övrigt) höll hög klass hade jag slängt texten i det runda arkivet. (Jag menar det).

Hur jag menar
Jag har skapat några exempel, inspirerad av texten, för att du ska få grepp om hur jag menar.

Sått: Om du går uppför en backe så kommer du förr eller senare till toppen.
Rensat: Om du går uppför en backe kommer du förr eller senare till toppen.

Sått: Förutom att köpa korv så behöver du också handla bröd.
Rensat: Förutom att köpa korv behöver du också handla bröd.

Sått: Eftersom du är bredaxlad så tycker jag att du borde prova extra large.
Rensat: Eftersom du är bredaxlad tycker jag att du borde prova extra large.

Jag tycker att det, många gånger, är bra mycket bättre att rensa än att så. Du behöver inte hålla med mig. Gör du det?