Är optimal det mest ultimata ordet? Eller är ordet ultimat det mest optimala?

En kollega fick mig att fundera över dessa ord i dag. Å ena sidan: optimal. Å andra sidan: ultimal. Vilket är det allra bäst om du vill säga "det allra bästa"? Jag bollar vidare frågan. Språkrådet tar emot:

Svaret
– Ordet ultimat betyder ‘slutgiltig’ i meningen ‘bäst, omöjlig att förbättra’. Ordet har kommit in i svenskan ganska nyligen (1998 i Svenska Akademiens ordlista, SAOL), förmodligen efter eng. ultimate.
– Ordet optimal betyder ‘bästa möjliga, mest gynnsam’ (och är stört omöjligt att komparera).

Vad säger du? Vilket ord väljer du – om du måste välja?