Konsten att transkribera – och att hitta rätt program

image254

Många får kväljningar och svettningar och ännu värre bara av att höra ordet transkribera. Och jag förstår dig om du en av dem. Själv har jag kommit på ett sätt att göra själva transkriberingen mindre jobbig. Hur jag gör? Jag jobbar hårt på att tycka att själva uppgiften överträffar en sommardag i december. Det handlar om att mentalt närmast lura sig själv att uppgiften att skriva ner vad andra har sagt är en svårbeskrivlig fröjd.

Mina vänner: iTalk och InqScribe

Med rätt sinnesinställning behövs bara rätt hjälpmedel för att nå ända fram. För att fånga rösten använder jag den lilla manicken iTalk. Den funkar utmärkt, och har blivit ena delen av ett gammal strävsamt par (hennes enda nackdelarna är den låga inspelningsvolymen och att filerna sparas som .wav). För att sedan göra rösten till text använder jag programmet InqScribe. Här kan du enkelt lyssna och samtidigt skriva ner orden. Med en knapptryckning startar och pausar du uppspelningen. Med kortkommando hoppar du ett par sekunder bakåt i inspelningen, och kan lyssna om och om och om igen. Och det är busenkelt att sätta in tidsangivelser för frågor och svar. Programmet är enkelt att förstå och hanterar både ljud- och videofiler. Det går att testa InqScribe kostnadsfritt under 30 dagar. Programmet kostar cirka 650 kronor (om du är student betalar du bara 250 kronor!).

Tre sanningar när du transkriberar
Minnen är färskvara. Ta därför för vana att börja transkribera kort efter att du gjort intervjun. Då har du lättare att komma ihåg vad intervjupersonen faktiskt menade i den där avbrutna meningen eller det rumphuggna resonemanget.
Att transkribera tar tid. Räkna med att du på en timme hinner skriva ner 10-15 minuter tal (om du skriver precis allt som sägs).
Du behöver inte transkribera allt. Tänk igenom hur lång texten kommer att få vara och vad som kommer att vara det viktigaste att lyfta fram. Ibland kan det vara en god idé att lyssna igenom intervjumaterialet en gång; då brukar strukturen och berättelsen växa fram i huvudet, och du kan välja vad du sedan ska transkribera och inte. Det underlättar.

Hur tänker du för att göra transkriberingen till ett nöje? Och vilka verktyg använder du för att få den riktigt bra?

Läs mer
Please copy me: Tänk på detta när du gör en intervju
Please copy me: iTalk – din hjälpare när minnet sviker
Please copy me: LIX – ett användbart verktyg