Klart att miljön är värd att jobba för

Snart, snart, snart sätter Skanska Fastigheter Göteborg spaden i marken och bygger Göteborgs första gröna kontorshus. Lanseringen smyger igång med annonser. Den här gick i Göteborgs-Postenbilagan Energi & Miljö (4 maj 2008). Annonsen vänder sig tlll potentiella hyresgäster.

Arbetsgruppen
Reklambyrå: Valentin&Byhr
Copywriter: Mattias Åkerberg
Grafisk formgivare: Malin Augustsson
Operativ projektledare: Yvonne Weidmann

Copyn
Rubrik: Klart att miljön är värd att jobba för.

I Göteborgs första gröna kontorshus kan du arbeta för miljön – varje dag på jobbet. Genom effektiva lösningar och miljö-vänliga system- och materialval ser vi till att huset i Gårda förbrukar 25 % mindre energi än andra kontorshus. Minst. Skanska är GreenBuilding Partner inom det EU-program som uppmuntrar energieffektivt byggande. Därför kan du redan 2010 börja jobba i Göteborgs första gröna kontorshus.

Funkar? Funkar inte?