Långben hör till de antropomorfa

Visst, Kalle är en anka och Musse är en mus, men vad är Långben för djur? Svaret: han är en fabelhund. Och svaret dominoramlar igång nästa fråga – vad i hela världen är en fabelhund? En hund som pratar? Men mamma mia, hundar icke prata. Jodå, lugn och fin. Fabelhundar är antropomorfa och antropomorfa hundar pratar. Att vara antropomorf är ett krångligt ord för att vara av mänsklig karaktär (trots att man inte är människa). Ordet kommer från grekiskans anthropos (människa) och morphe (kropp). Så Långben är en hund. En fabelhund. Och ganska antropomorf till på köpet. Nu vet du det. Också.