Vilka läser Please copy me?

En färsk undersökning visar att mer än hälften (54 procent) av mina läsare är copywriters. Och att nästan var fjärde (23 procent) är art director. Några är projektledare, kommunikatörer, reklamstudenter och andra nyfikna. Nu vet vi det.

Nu går vi vidare, och pratar om övertid. Frågan är enkel: hur mycket jobbar du över? Svaret vet bara du. Undersökningen hittar du till vänster. Frågan diskuteras i andra omgången av Copypanelen.