Äntligen! Alla får upp energifrågan på sin agenda

Svenskt Näringsliv har de senaste åren rullat ut den ena kampanjen tveksammare än den andra. Den senaste – julkampanjen med sagorna – fick ordentligt med uppmärksamhet, men fungerade knappast som sympatihöjare för organisationen. Kanske är det därför man väljer att gömma sig bakom pseudonymen Krafttag.nu, när man nu rullar ut sin nya kampanj med sidan-tre-annonser i landets morgontidningar. Ämnet är energiförsörjning.

Bakgrunden
För ett par dagar sedan publicerade DN Debatt ett upprop, där Carl-Henrik Svanberg, Ericsson; Leif Johansson, Volvo; Hans Stråberg, Electrolux; och Anders Nyrén, Industrivärlden; kräver en ny blocköverskridande energiöverenskommelse. Men nu till annonsen.

Copyn
Rubrik: En energipolitik för tillväxt och jobb
Sverige står inför stora utmaningar. Vårt näringsliv utsätts för knivskarp internationell konkurrens, samtidigt som vi alla behöver minska vår klimatpåverkan. För att detta ska vara möjligt krävs en uppdaterad energipolitik, där gamla låsningar inte längre tillåts hindra utvecklingen.

För det svenska näringslivet är säker tillgång på energi till konkurrenskraftiga priser en avgörande konkurrensfaktor. Det gäller inte minst i de delar av Sverige som ligger utanför de tätbefolkade storstadsregionerna.

Utgångspunkten för den svenska klimat- och energipolitiken måste vara att förena målen om god ekonomisk utveckling och sysselsättning med global klimatnytta. Den framtida svenska energiförsörjningen kommer att behöva baseras på en rad olika tekniker med den gemensamma nämnaren att minimera utsläppen av växthusgaser.

För att ge Sverige stabila förutsättningar krävs en bred energipolitisk uppgörelse över blockgränsen. Vi behöver en verklighetsanpassad energipolitik som kan ge trygghet och förutsägbarhet att planera för framtiden, att säkra konkurrenskraften och jobben. Gå in på krafttag.nu och läs mer om vad en sådan överenskommelse kan innehålla.

Vi tycker att det är viktigt att denna fråga börjar diskuteras runtom i samhället. Därför tar vi under november och december initiativ till åtta rundabordssamtal mellan företrädare för fack, näringsliv, politik och akademi. På krafttag.nu kan du se när vi är på din ort!

Korta reflektioner
Jag blir mörkrädd när jag läser det här; jag trodde att så här dåliga annonser var illegala. Den som läser vidare under rubriken ”En energipolitik för tillväxt och jobb” har antingen väldigt mycket tid eller ingenting bättre för sig. Resten av oss är redan på sportsidorna eller bland serierna. Men vad missar vi? Någonting spännande? Nepp. För den här texten saknar nerv och driv. Och den saknar någonting som ens påminner om ett personligt tilltal. Den pratar på i allmänna termer och rör sig på ett plan långt ovanför våra huvuden. Den är inte konkret. Den är von oben. Den är inte kommunikation. Och när jag har läst klart stirrar jag ut i luften och undrar: Varför skulle jag läsa det här? Vad har det här med mig att göra? Vad vill de att jag ska göra? Men inga svar kommer susande. Och då har jag inte ens kommenterat själva sakfrågan.

För övrigt är den här annonsen den verkliga versionen av parodin i WWF:s klimatkampanj. Se filmen här:Favoritfloskeln: "Vi bör genast se till att alla får upp denna fråga på sin agenda."

Nu vet du vad jag tycker. Vad tycker du?