Goss hjälper hemlösa få en adress

Göteborgs Räddningsmission hjälper hemlösa, missbrukare och andra utsatta till ett värdigt liv. Deras arbete blir möjligt genom gåvor från sådana som dig och mig (och också genom kollekter, fonder och stiftelser). Under ett år handlar det om cirka 8 miljoner kronor. För bara i Göteborg finns närmare 1500 hemlösa människor. Reklambyrån Goss har under flera år och med stor framgång (både insamlingsmässigt och reklamtävlingsmässigt) skapat kampanjer för Göteborgs Räddningsmission. Här är en av annonserna.

Copyn
Rubrik: Nu har Göteborgs hemlösa fått ett telefonnummer.
Ring så kan de få en adress också.
Ring 0900-109 99 90 så går 100 kronor till ett mål mat, en säng för natten eller lite hjälp att sortera tankarna. Pengar som kan göra en dålig dag lite bättre och som på lite sikt kan hjälpa någon tillbaka till ett drägligt liv.

Korta reflektioner
Det är enkelt att göra det svårt. Det är lockande att krångla till det. Det har Goss lyckats undvika här. Istället har man tagit den rakaste vägen fram. Pang-på bara. Det finns en smartness inbyggd här som känns sympatisk. Det finns en insikt. Och man lyckas förmedla känslan av att det inte är så värst svårt att göra lite skillnad för den som har det värre. Jag lyfter på luren.

Vad känner du?