Extrainkallat sammanträde ang. gemen jul

1 § Undertecknad förklarar mötet för öppnat.

2 § Undertecknad föreslår att de församlade fattar ett enat beslut om att – med omedelbar verkan – upphöra med det utbredda otyget att stava jul med versal begynnelsebokstav (som i den vanligt förekommande, och alltså tillika felaktiga, formen God Jul). Redan utförda klavertramp kan naturligtvis förlåtas, dock under förutsättning att slarvet icke upprepas. I tillägg kan nämnas att Språkrådet å det bestämdaste avråder från versalbruk: Hälsningen blir lika trevlig och övertygande om man följer skrivreglerna, som säger att helg- och kalenderdagar skrivs med små begynnelsebokstäver.

Kan de församlade fatta ett enat beslut i frågan? Någon däremot?