Gör den här annonsen dig förbannad?

Många vill säga sitt i diskussionen om morgondagens energikällor. Är det kärnkraft som är modellen? Eller vindkraft? Solkraft? Nej, nej, nej, säger Nätverket Minska Sveriges Oljeberoende. Deras hjälte heter Torv. Alltså växtdelar som förmultnat och långsamt, långsamt blir till förnybart biobränsle. Krångligt? Ja, kanske. Reklambyrån Goss har fått uppdraget att göra det hela förståeligt, intressant och engagerande. Här är annonsen som ska göra (en del av) jobbet. Michael Schultz har skrivit.

Copyn
Rubrik: God morgon. Här är en annons som vill göra dig förbannad.

Är det inte för jäkligt? Här bor vi i ett land som har större energitillgångar i form av torv, än vad Norge har olja i Nordsjön. Och så använder vi dem knappt. Istället importerar vi olja och andra fossila bränslen för åtskilliga miljarder varje år. En stor del av de pengarna kunde ha gjort massor av nytta om de stannat här hemma.

Vi har mer än vi behöver.
Torv är ett bra bränsle. Det består av döda blommor och växter som förmultnat under fuktiga förhållanden. Vi har extremt mycket torv. 25% av landets yta består nämligen av torvmark. Ändå svarar torven bara för 1% av landets energi. Trots att det skulle kunna vara väldigt mycket mer, eftersom det hela tiden bildas ny torv. Idag är återväxten mångfaldigt större än vad vi förbrukar.

Mer energi och mindre koldioxid. Samtidigt.
En stor del av torven finns i mark som är dikad sedan tidigare. Dessa torvmarker läcker ut koldioxid oavsett om man använder den eller inte. Genom att skörda torven på redan utdikad mark minskar vi koldioxidläckaget – och får massvis av energi på kuppen.

Varför i hela friden använder vi inte mer?
Problemet med torv är att folk inte är överens om vad det är. De flesta svenska politiker ser det som ett biobränsle. EU:s politiker menar däremot att torv är ett fossilt bränsle, vilket i sin tur FN:s klimatpanel inte håller med om. Ja, du hör ju själv hur det låter. Att EU klassar torv som fossil energi istället för bioenergi innebär att svenska värme och kraftvärmeverk måste köpa utsläppsrätter. Då blir det dyrare och osäkrare att använda torv. Och då kan man lika gärna använda olja. Och så har vi tagit två steg tillbaka igen…

Hur ska vi ha det?
Ska Sverige använda mindre olja behöver vi mer av något annat. Därför vill vi fortsätta att bygga ut vind- och solenergin. Men det kommer att ta flera decennier. Och det är alldeles för lång tid. Torv och trädbränsle är alternativ som finns här och nu.

Nu avgörs torvens framtid.
Under våren kommer Sveriges politiker att fatta beslut om hur torven ska klassas och användas. Det beslutet kommer att påverka Sveriges framtid. Ska vi göra oss mindre oljeberoende? Ska vi bromsa växthuseffekten? Och ska vi skapa tusentals arbetstillfällen? Gå in på vår hemsida, var med och påverka våra politiker att fatta rätt beslut. Så kanske du slipper att bli förbannad sedan.

Korta reflektioner
En annons som vill göra mig förbannad? Det händer inte varje dag. Därför vill jag läsa – åtminstone rubriken. Men så känner jag hur den stöter bort mig istället för att göra precis tvärtom. Jag har svårt att på två röda få klämp på vad annonsen handlar om. Att jag inte känner till avsändaren gör inte saken lättare. Först senare på kvällen tar jag mig an texten. Men förbannad – det blir jag inte. Det jag får är en aha-upplevelse i miniformat. Inte mycket mer.

Gör den här annonsen dig förbannad?