Just nu: Förvåning, förlovning och eklatering!

Jag blev våldsamt förvånad när krigsrubrikerna berättade att Victoria och Daniel hade förlovat sig. Jag har trott att de varit förlovade i långt över ett år. Vad som också förvånar mig är det ålderdomliga språkbruk som Hans Majestät Konungen slänger sig med på denna stora dag.

I den moderna tv-historiens mest stelbenta ögonblick uttalar han orden: ”Som ni kanske anar är det någonting alldeles speciellt jag vill förmedla, nämligen att idag offentliggörs eklateringen mellan Kronprinessan Victoria och Herr Daniel Westling”.

Eklatering? Vad är? Det betyder (såklart) ’ett offentliggörande av förlovning’. Verbet är eklatera. Och ursprungligen betyder det någonting i stil med ’bryta ut’ eller ’brista under dån’. Först trodde jag att det där lagom romantiska ordet spelade in bara när kungligheter spelade huvudrollerna, men icke: eklateringen kan vi vanliga dödliga minsann också slänga oss med. Utan kungens och regeringens goda minne. Frågan är bara om vi verkligen vill.

Analysen
DN: Kronprinsessan en framtida bloggare?