Precis sådana här är ni

3595900726_e0c22f430c

De senaste veckorna har det varit läsarundersökning här på Please copy me. Hela 300 av er har svarat på frågorna. Tack alla! Nu är resultatet klart. Förresten… Ulrika Jakobsson, som studerar Kommunikation Nya Medier på Medieinstitutet, blev den lyckliga som vann boken Fuck Logic 2. Grattis! Och nu resultatet:

Fler män än kvinnor, lika 08 och 031
57 procent av läsarna är män, 43 procent (surprise!) är kvinnor. De flesta är mellan 18 och 36 år. De flesta av de flesta är mellan 25 och 30. Göteborgarna är lika vanligt förekommande här som stockholmarna (29 procent). Men många läsare bor också i Malmö, Lund och Jönköping.

Branschfolk och reklamstudenter
Var fjärde läsare jobbar som copywriter. Många andra arbetar som art director eller är projektledare. Bland er läsare finns också många reklamstudenter.

Tät besöksfrekvens
Hälften av er besöker bloggen 2-5 gånger i veckan, ytterligare en fjärdedel en gång i veckan. Hela 15 procent läser Please copy me varje dag (!).

Tidiga och sena upptäckare
De flesta, nästan hälften, verkar ha upptäckt bloggen under 2009, men var femte läsare har funnits med sedan första året.

Hög direkttrafik – men många googlar
70 procent läser bloggen på själva sajten, resten använder rss-läsare eller googlar sig hit. Att “Google är din startsida” gäller här också. Många av er googlar på “please copy me” för att komma hit.

Anledningar och framtida förhoppningar
Att få läsa om reklam är det vanligaste skälet till att komma hit (84 procent), följt av inspiration (77 procent) och skrivråd och skrivverktyg (33). Vad ni vill läsa mer om? Kreativa projekt, aktuella reklamkampanjer och intervjuer med copywriters (ska bli!).

Du skall andra bloggar hava jämte mig
På frågan om vilka andra bloggar ni följer blev svaret en lång, lång lista med – för mig – både välkända och okända bloggar. Men det går att se en tydlig linje. Några favoriter är favoriter hos väldigt många. Med andra ord: du är i stort sällskap om du dagligen läser As Good as it gets, Mine goes to eleven, The Brand Man, Ronnestam.com och Not another planning blog.

Tack igen för alla värdefulla svar och synpunkter. Jag läser allt och tar till mig. Tillsammans gör vi Please copy me (ännu) bättre.

Frågor på det?