Guldäggsjuryn 2010, dag 3: Blodigt allvar och 15 april

guldet

Jag sitter på X2000 på väg hem från Stockholm. Det har varit tre intensiva jurydagar varvat med nya möten och intryck. Därför ska det bli skönt att landa igen, smälta det hela och summera. Men först en tillbakablick på det avslutande juryarbetet:

Idag har det varit allvar i guldäggsjurygrupperna. Riktigt blodigt allvar. Tillbaka i Tornrummet med den magiska utsikten fick vi under förmiddagen en lista – på utrikiska kallad shortlist – över de x antal bidrag som fått majoritetens ja-röster i tisdagens omröstning. Efter en ingående diskussion beslutade vi att väga in samlade argument för och emot, och först därefter sålla ut diplomen. Bara det var ett svårt uppdrag. Men ännu svårare blev det att framåt eftermiddagen nå konsensus i frågan om de ädlaste valörerna. Men vi lyckades, och kunde efter sammantaget femton timmar av genomlyssningar, funderande, diskussioner, omröstningar, överväganden och omvärderingar ge tydliga rekommendationer till hur huvudjuryn bör fördela äggen.

Det har varit löjligt lärorikt att sitta i Guldäggsjuryn. Och eftersom jag med rätta är att betrakta som en rookie i detta sammanhang, är jag uppriktigt tacksam över möjligheten att vara med och utse värdiga vinnare i Sveriges största reklamtävling. Och att möta och lyssna till de smarta människorna som befolkar dessa jurygrupper har varit en ynnest. Jag har sugit åt mig som en svamp – och har verkligen försökt att tillföra tankar i den mån jag har kunnat. Men det är svårt ibland att ha någonting übersmart att säga om allt alltid. I den konsten är vi olika, och det är helt okej i min bok. Här spelar erfarenhet en avgörande roll såklart, men jag upplever att alla har fått tagit plats i diskussionerna. Inte alltid har vi tyckte lika. Men det i sig är befriande; om vi hade hållit med varandra i allt skulle många av oss vara fullständigt överflödiga.

Den 25 mars vet vi vilka bidrag som är nominerade. Då ordnar Sveriges Kommunikationsbyråer på nomineringsvernissage i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter börjar gissningstävlingen Pricka äggen här på Please copy me. Först den 15 april vet vi med säkerhet hur äggen är fördelade.