Till alla reklamarbetares försvar:

Det är svårt att skapa bra, nyskapande reklam.

Men ibland är det enkelt.