Google fattar vad du menar

google_battlesheep
Did you mean battleship?

På Google är det inte så noga. Du kan stava lite vint och galet, och det blir ändå rätt. Google är lite som en högstadiekurator som alltid förstår hur du menar (även när du inte riktigt förstår det själv). Om just det handlar den här smartroliga kampanjen signerad Grey Istanbul.

google-astronaut
Did you mean astronaut?

google-jetlag
Did you mean jetlag?


Använder du också Google för stavningskontroll?