Anna Qvennerstedt om ordens makt i Internetworld

Anna Qvennerstedt i Internetworld
Foto: Fredrik Wass

I senaste Internetworld (3/2011) har Fredrik Wass intervjuat Anna Qvennerstedt, guldäggshuvudjuryordförande och copywriter på Forsman & Bodenfors, om språkets betydelse i en föränderlig kommunikationsvärld som snurrar snabbare. Anna hävdar bestämt att ordet ger makt att påverka beslut:

Om man jobbar med idéer som är en smula okonventionella och bryter ny mark så kommer man behöva språket för att komma dit. Man kommer att behöva förklara för sina uppdragsgivare varför detta är bra. Uppdragsgivare har ett enormt behov av att någon kan förklara vad det är de ska göra, vilka de är och vad de behöver göra. Att man kan övertyga i skrift är helt avgörande om man vill få igenom några idéer.

Och trots att förutsättningarna har förändrats – plattformarna blir fler och vemsomhelst kan uttrycka sig offentligt – är uppdraget detsamma: att ha någonting att säga. Vad är fortfarande viktigare än hur.

Jag tror att man har väldigt stor möjlighet att beröra med det skrivna ordet och det hänger rätt tätt ihop med en stilistisk förmåga. Men i valet mellan att ha något som är välskrivet eller intressant, så är det viktigare att det är intressant. Även språkvårdare pratar om att det inte är så noga och att man kan välja vilka ord man vill. Skrivregler är väldigt omodernt att ägna sig åt. Det är viktigare att få sagt det man vill.

För dig som vill läsa hela artikeln finns Internetworld i så kallade välsorterade tidningsbutiker. Om du hellre vill stanna inne: köp den som pdf.