Ett f-ord och tre råd som gör att du får betalt

Häromveckan skrev jag om att sälja kreativa tjänster. Tidigare har jag skrivit om att ta betalt. Nu ska det handla om att  betalt.

Pay me.

Många som jobbar med kreativitet är knappast kungar på det här med pengar och business. En undersökning för ett par år sedan visade att “amatörismen härjar” inom den svenska reklambranschen. När det kommer att få betalt för våra tankar och timmar (eller kanske hellre: för våra problemlösningar och projekt) kan vi alla bli bättre och mer professionella. För att sälja kreativa tjänster handlar om att förena dessa två: kreativitet och pengar. Vill du bara ha det enda kan det bli kämpigt. Båda är bättre.

Mike Monteiro driver designbyrån Mule Design. Han vet det mesta om att betalt för sina kreativa tjänster. I samband med Creative Mornings San Francisco i mars 2011 pratade han under rubriken F*ck you. Pay me. Rubriken sammanfattar egentligen hela föreläsningen, men den där halvtimmen är väl värd att se. Det hela är både underhållande och lärorikt. Och allting handlar om Kontraktet:

Don’t start work without a contract. It’s like putting a condom on after you’ve taken a home pregnancy test. It is just not going to help you at that point.

Vi är nog många som har jobbat i mer eller mindre besvärliga projekt. Allt kan hända, och ibland är det just det som händer. Förutsättningarna ändras eller det drar ut ordentligt på tiden, projektet avslutas, kunden är inte nöjd, kunden väljer att inte använda det jobb som du har gjort – eller väljer att ta in någon annan. Följden är alltid densamma: du får inte betalt. Inte alls eller inte så mycket som du borde få. I det läget – menar  Mike Monteiro – finns det två vägar att gå. Den första är att bli känslosam, att författa ett tårdrypande mejl och spela ut skuldkortet. Gör inte det.

Ta den andra vägen istället. F*ck you. Pay me. Men för att kunna säga det med makt och eftertryck behöver du ha ett kontrakt. Ett kontrakt som ger clear definitions och clear expectations – och som är formulerat på ett sätt som gör att alla förstår vad de är överens om. Då är möjligheten att du får betalt betydligt större. Och om det ändå skiter sig: ta kontakt med en advokat som för din talan (nä, en advokat behöver inte kosta skjortan, och jobbar för att du ska få dina pengar). Alltså:

  • Skriv ett kontrakt (det minskar risken för båda parter och skapar förutsättningar för ett rättvist samarbete)
  • Skaffa dig vänner på insidan (som tar ställning för dig om det skiter sig)
  • Anlita en advokat (som kan snacka med uppdragsgivarens advokat – och som jobbar för att du ska få dina pengar)

Om vi som jobbar med kreativitet blir åtminstone prinsar på det här med pengar och business, då kan vi jobba mer helhjärtat med det vi älskar – och skaffar oss makten att alltid få betalt för det. Allting annat känns puckat. F*ck you. Pay me.

***

Ett problem bara: finns det en mall på kontrakt för kreativa tjänster? Om du sitter inne på en sådan – dela gärna med dig. Jag vet många som skulle bli glada då. Och möjligen lite rikare.