Owe Wikström: “Bryt vanans makt”

Mona Sahlin

Owe Wikström är en klok man, präst, professor och författare. För snart tio år sedan läste jag hans Långsamhetens lov – en bok om vårt förhållningssätt till tid, stress och effektivitet. I samma veva slukade jag Ögonblickets tyranni (Thomas Hylland Eriksen) och Tio tankar om tid (Bodil Jönsson).

De senaste veckorna har Dagens Nyheter publicerat en serie artiklar om kreativitet. I dagens tidning får läsarna säga sitt. Man frågar också ett par kända personer vad kreativitet egentligen är. Owe Wikström svarar:

Kreativitet är förmågan att bryta vanans makt, störa vanlighetens filter – sätta mustasch på Mona Lisa eller något. Kreativa personer öppnar ögonen på mig så att jag ser, erfar och upplever tillvaron mindre självklar, mer berikad. De öppnar luckor till verkligheten jag inte uppmärksammat, ger euforisk insikt.

Att bryta vanans makt och göra tillvaron mindre självklar är verkligt inspirerande uppmaningar. Låt oss börja med det nu och direkt och omedelbums.