Inspiration // Kelli Anderson

This world is full of order, that doesn’t necessarily deserves our respect. The moment we realize this, is the moment we become creative people. So mess things up.”
– Kelli Anderson

Kelli Anderson

Livet blir mycket roligare om du möter det fascinerad, förundrad och nyfiken. Det har jag alltid trott. Därför blir jag svårbeskrivligt glad när jag upptäcker Kelli Anderson och hennes föreläsning på TEDx. Hon är grafisk designer i New York, och ägnar sina 16 minuter på scenen att prata om vardagstingens dolda talanger. Vår verklighet – menar hon – är inramad – helt i onödan. Vi behöver ifrågasätta den, och med små steg skapa vad hon kallar för disruptive wonder. Se:

***

Bonus. Svenska pophoppet Noonie Bao har gjort en låt som man blir glad av. Den heter About to tell, och finns på Spotify.