Så gör du det korta kortare

Så ofta jag hinner, har lust och kommer ihåg det börjar jag mina dagar på jobbet (eller tar femton minuter på lunchen) med att titta på en random föreläsning på TED.com. Det bästa med föreläsningarna där – förutom att kvaliteten är skyhög – är att längden är superkort; för det mesta inte mer än 10-15 minuter. Därför är det fullt möjligt att hinna se många – om än knappast alla – av de över 1 000 TED-föreläsningar som finns. Men är det möjligt att göra alla de redan korta ännu kortare, att krama ur juicen och sedan reducerar ner den igen och lite till och mer? Svaret är såklart… ja.

Och den som har svaret är Sebastian Wernicke. Han är – enligt egen utsago – en tyskfödd datanörd och filosofie doktor inom bioinformatik (som enkelt uttryckt handlar om “hantering och strukturering av mycket stora datamängder”). Besatt av siffror, TED och brutala sammanfattningar bestämmer han sig för att korta ner tusentalet föreläsningar till sex ord. Om att lyckas? Kolla:

Why to worry I’d rather wonder.

Sebastian Wernicke har förresten kommit fram till att det finns fem ord som förekommer oftare i de mest populära föreläsningarna på TED än i de mindre populära. Orden är you, happiness, brain, French och coffee.