Tjenare, tjänare!

En copywriter är en tjänare.

Det menar Jeff Goins, författare till boken You are a writer. En copywriter är osjälvisk – och skapar och skriver aldrig någonsin för sin egen skull. Hen löser problem, besvarar frågor och gör sin läsare en tjänst. Så: som copywriter, tänk vad kan jag ge? istället för vad kan jag få? Eller som Steve Hayden väljer att uttrycka saken:

If you want to be a well-paid copywriter,
please your client.
If you want to be an award-winning copywriter,
please yourself.
If you want to be a great copywriter,
please your reader.