Svenskt examensarbete välkomnar nya UX-writer-rollen

UX-design och UX-writing är tvillingar

Jessica Dalin och Jonas Halléhn, studenter på Yrgo-utbildningen Digital Designer, försöker i sitt examensarbete besvara frågan ”Hur kan UX-writing förbättra användarupplevelsen?” De hämtar bland annat kunskap ur boken Microcopy – the complete guide, skriven av Kinneret Yifrah. I arbetet tittar de närmare på tone and voice hos exempelvis Oatly, Spotify och Klarna. Jessica och Jonas beskriver arbetet som ”en kittlande upptäckt av en yrkesroll som borde vara självklar” och menar att det är ”förvånande när text marginaliseras och appliceras först i slutet av en designprocess”.

Deras slutsats och svar på frågan ”Hur kan UX-writing förbättra användarupplevelsen?” :

“Först och främst tror vi att intrycket av en webbplats blir mer lättnavigerat tack vare att UX-writern är med och formar innehåll och användarresa redan från start. Dessutom kommer allt från call to action-knappar till mer utförliga texter hålla samma tone of voice vilket i sin tur ger ett mer enhetligt intryck. Detta i kombination med arbetet för ett mer inkluderande språk borde leda till färre missförstånd och fler lyckade användarupplevelser. […] Den nya yrkesrollen UX-writer är mer än välkommen.”

Jag vill läsa examensarbetet som pdf