Jag har en god vän som heter Robert. Med honom är det …