1000 steg om dagen – teknik kan göra gott

Jag har haft en Apple Watch i 2 år. Den gör mig gott.

Jag har den inte för att hålla mig mer uppkopplad. Tvärtom. Jag har inga notiser på den.

Jag har den för att röra mig mer, och för att slippa ha med mig mobilen alltid.

Om det funkar? Ja.

Det senaste året har jag rört mig i genomsnitt 10 000 steg varje dag. Det är nära 300 mil. För två-tre år sedan gick jag bara en tredjedel (om ens det) varje dag. Teknik kan göra gott. Och vara en ordentlig spark i baken.

***

I’ve had an Apple Watch for two years. It’s been great for me.

I don’t wear it to be more connected — in fact, just the opposite.

I’ve turned off all its notifications. I use it to be more active and to not always have my phone on me.

Does it work? Absolutely.

In the last year, I’ve averaged 10,000 steps a day, which is close to 300 miles (or about 480 kilometers). Two or three years ago, I was only walking a third of that each day. Technology can really do good. And be a real kick in the butt.