Behöver inte mer av allt – lämnar Threads efter 48 timmar

Jag hade sett fram emot den nya sociala-medie-grejen Threads. Som ett nytt Twitter, som ett Instagram för texter. Men redan efter 48 timmar känner jag annorlunda. 

Det är kakafoni och alla pratar i mun på varandra. Om allt och ingenting. Det är, för mig, ett slöseri. 

Jag vet inte vad jag ska tillföra, vad jag ska skriva på Threads. Jag vet bara att mer av allt inte alls är vad jag behöver. Jag önskar bättre av mindre. Kvalle framför kvannte. Färre är framtiden.

”Use social media for profit, not for pleasure”, uppmanar Dan Lok. Jag följer hans råd. 

Så efter bara 48 timmar säger jag hej då till Threads. Istället kommer jag att fokusera på att skriva här, att skicka ett nyhetsbrev som folk vill läsa, och att posta på Linkedin.

Lite som Seth Godin (fokusera på att göra EN grej bra). Men mest som mig.

***

I was excited about this new social media platform called Threads — a new Twitter or Instagram for text.

But after just 48 hours, I’ve changed my mind.

It’s just noise, with everyone talking at each other about everything and nothing. For me, it’s turned out to be a waste of time.

I don’t even know what to add or write on Threads. I know that more of everything is not at all what I need. I want better from less. Fewer is the future.

‘Use social media for profit, not pleasure,’ as Dan Lok suggests. I’m taking his advice.

So, after just 48 hours, I’m leaving Threads. Instead, I’ll focus on writing meaningful content here, sharing newsletters people actually want to read, and engaging on LinkedIn.

Like Seth Godin (focus on doing ONE thing well). But mostly like me.