Nej, vi får inte se

Säg never ever ”vi får se”.

Då sparkar jag bakut. Och det borde du – som säger det – också instinktivt göra.

“Vi får se” är att släppa all kontroll. Den kontroll som du egentligen har, men låter rinner ur dina händer.

“Vi får se” är att hoppa in på passagerarsidan och glatt ropa ”okej, var ska vi?”. Ja, det vi får se.

Bättre är att greppa ratten, säga ”jag ska hit, hur tar vi jag dit?” Då skapar du en vision. Du ser var du ska.

Det är långt långt ifrån ”vi får se”.

Läs också: Säg inte heller ”det är som det är”

***

Never ever say “we’ll see”.

Then I’ll kick myself. And so should you – who says it – instinctively.

“We’ll see” is letting go of all control. The control that you have but let slip out of your hands.

“We’ll see” is to jump into the passenger side and happily shout, “Okay, where are we going?”. Well, we’ll see.

Better is to grab the wheel and say, “I’m going here; how do I get there?”. Then you create a vision. You see where you’re going.

It’s a far cry from “we’ll see.”