Skratta åt dig själv – humor gör oss softare

Jag ska bli ståuppkomiker.

Nej, skoja bara.

Men jag går just kurs i att vara kul, att nyttja humor för att bygga sitt varumärke. Det är Kevin Hart som är ciceron på plattformen MasterClass.

Han berättar att humor gör oss softare. Och att humor finns att hitta i allt.

Plötsligt kommer jag att tänka på den där säljutbildningsdagen. Den på pampiga teatern i Göteborg.

På scenen: män i slips. I publiken: män i slips. Många slipsar.

Closers Only heter dagen. Och dagen till ära står namnet med stora blockbokstäver på scenen. Sådana där bokstäver i hård kartong. Prydligt står de där på rad.

CLOSERS ONLY

Men redan när slipsman 1 hade hållit låda i ett par minuter däruppe började C:et började långsamt ge sig av.

Långsamt rullade det ut åt sitt eget håll.

Och en ny ordbild uppstod på den pampiga teaterscenen.

En efter en upptäckte vi i publiken vad som höll på att hända. Tryckte varandra i sidan, pekade.

C  LOSERS ONLY

Någon vred sig obekvämt. På andra håll: små fniss på insidan. Trots att det var vi som satt med brallorna nere. Jag vet såklart inte om alla tyckte att det var så kul. Men jag tyckte det. Fnissar fortfarande på insidan när jag tänker på det.

Så unna dig att skratta åt dig själv idag. Och få andra att skratta. Humor gör oss softare.

***

I’m going to be a stand-up comedian.

No, just kidding.

But I’m taking a course in being funny, using humor to build your brand. Kevin Hart is the cicerone on the MasterClass platform.

He says that humor makes us softer. And that humor can be found in everything.

Suddenly, I’m reminded of that sales training day — the one at the magnificent theater in Gothenburg.

On stage: men in ties. In the audience: men in ties. Many ties.

Closers Only is the name of the day. And in honor of the day, the name is written in large block letters on the stage. Those letters in hard cardboard. They stand neatly in a row.

CLOSERS ONLY

But as soon as man in tie 1 had been up there for a few minutes, the C started to slowly leave.

Slowly it rolled out in its own direction.

And a new word picture emerged on the magnificent theater stage.

One by one, we in the audience discovered what was happening. Pushing each other to the side, pointing.

C LOSERS ONLY

Someone twisted uncomfortably. Elsewhere: little giggles on the inside. Even though we were the ones sitting with our pants down. Of course, I don’t know if everyone thought it was so funny. But I did. I still giggle on the inside when I think about it.

So allow yourself to laugh at yourself today. And make others laugh. Humor makes us softer.