Sociala medier är massturism – välj fram människan

Min vän är vrålförkyld och botar sin sjuka med blåbärsmoothies och ingefära. Men tankarna hans är klara. Han säger:

“Sociala medier är massturism. Det är Ryanair, det är ståplats, det är billigt och för alla.”

Amen till det.

Jag tänker: “Har vi inte kommit längre?” Och svarar själv. “Jo.”

Parallellt med de massturistiska sociala medierna är vi där där kommunikation är mänsklig. Där du väljer bort massan och väljer fram människan. Det är möjligt.

Vi är där där du inte måste följa mig. Istället väljer du att följa mig. Och du gör det av rätt anledning. Istället för något billigt för alla blir det … en gåva till dig. Människa till människa. Mänskligare blir det inte. Inte heller längre bort från massturism.

***

My friend has a terrible cold and cures his illness with blueberry smoothies and ginger. But his mind is clear. He says:

“Social media is mass tourism. It’s Ryanair; it’s standing-room only. It’s cheap for everyone.”

Amen to that.

I think: “Haven’t we come further?” And I answer myself. “Yes.”

In parallel with the mass tourism social media, we are there where communication is human. Where you opt out of the masses and opt-in for the human. That’s possible.

We are there where you don’t have to follow me. Instead, you choose to follow me. And you do it for the right reason. Instead of something cheap for everyone, it becomes … a gift to you. Human to human. It doesn’t get any more human. Nor further away from mass tourism.