Vad jag fokuserar på med start nu (2024 och framåt)

Med start 2024 fokuserar jag mer på mindre, på färre. Det är framtiden redan nu.

Jag fokuserar på Copycommunity och de fantastiska medlemmarna här. ❤️

Jag fokuserar på att skriva värdefullt från hjärtat på min webbplats Please copy me.

Jag fokuserar på mitt nyhetsbrev. Och jag fokuserar på Linkedin.

Jag fokuserar på att hålla nära kontakt med människor i min telefonbok. Finns du där blir det lätt. Då skickar jag gärna meddelanden och ringer för att snacka (om och när du och jag tar oss tid).

Annat fokuserar jag inte på.

***

Starting in 2024, I will focus more on less, on fewer. This is the future right now.

I am focusing on the Copycommunity and the amazing members here. ❤️

I’m focusing on writing valuable words from the heart on my website Please copy me.

I’m focusing on my newsletter. And I focus on Linkedin.

I focus on keeping close contact with people in my phone book. If you are there, it will be easy. Then I’m happy to send messages and call to chat (if and when you and I take the time).

I don’t focus on anything else.