Du får – du är ingen bunden elefant

Jag möter en hel klass med blivande reklamkreatörer i Borås. 30 nyfikna, hoppfulla, frågvisa i ett rum med omysig belysning och dålig ventilation. Vi ska hänga i fyra veckor. 

När jag visar och berättar om texter jag skrivit är det många som har frågor:

Får man börja en mening med Och?

Får man skriva liksom i en text?

Får man skriva kommatecken efter Hej Patrik – och sedan ha stor bokstav? 

Får man? Jag svarar att du får. När läget och varumärket tillåter det. När kommunikationen är viktigare än att följa alla ”regler”. När du skriver för att uppnå något större än att ha alla ”rätt”. När du anlitat en kreativ copywriter, och inte en språkvetare med grammatikpolisiära drag. 

Du är fri, säger jag. Har alltid varit. Fri att bända språket. Om någon bundit en kedja runt din fot som ung elefant vill jag säga: kedjan är klen. Den kan inte binda dig längre. Ryck av den för alltid och lev. Du får. Ingen kan stoppa dig – ever. Så spela på alla tangenterna, baby, si tu veux.

***

I meet a class of aspiring copywriters and art directors in Borås — thirty curious, hopeful, interested people in a room with dim lighting and poor ventilation. We will be here for four weeks.

When I show and tell about texts I have written, many people have questions:

Can you start a sentence with And?
Can you write “sort of” (liksom) in a text?
Can you write a comma after Hi Patrik — and begin with a capital letter?

Can you? I answer that you can. When the situation and the brand allow it. When communication is more important than following all the “rules.” When you are writing to achieve something more significant than having all the “right” things. When you’ve hired a creative copywriter, not a linguist with grammar-police tendencies.

You are free, I say. Always have been. Free to bend the language. If someone tied a chain around your foot as a young elephant, the chain is weak. It can’t bind you anymore. Rip it off forever and live.

You can.

No one can stop you — ever.

So play all the keys, baby, si tu veux.