”Det är den som går vilse som finner de nya vägarna.”

Så sa han, den norske skalden Nils Kjær. Och han har säkert rätt, men det hjälper föga här. Jag vill tillbaka till där jag började ›

404

Eller på ren svenska: fel.