Framöver

Vill du få koll på vad som händer inom reklam, kommunikation, webb, kreativitet och skrivande framöver? Då är det här du får den kollen.

MARS

6-7 mars Mediedagarna 2014 Svenska Mässan, Göteborg www.meg.se 13 mars Bygg kommunikationskapital för ökat genomslag Sara Rosengren, Handelshögskolan Lindholmen Science Park, Göteborg Arrangör: Kntnt www.kntnt.com 19-20 mars Webbdagarna Stockholm Stefan Hyttfors, Cristina Riesen, Lottie Knutsson, Björn Jeffery www.webbdagarna.se 20 mars Guldnyckeln – inspirationsdag och prisutdelning David Shing, Tom Beckman och J. Walker Smith www.guldnyckeln.se 27 mars Guldägget – nomineringsvernissage i hela landet www.guldagget.se 27 mars Bäst i text: Responsiva texter – med utgångspunkt från hjärnan Tomas Dalström Stockholm Arrangör: Very Important Brains www.bastitext.se

APRIL

3 april Skruva till din content marketing Sara Öhman Lindholmen Science Park, Göteborg Arrangör: Kntnt www.kntnt.com 23 april Guldäggsgalan www.guldagget.se

MAJ

8 maj Social by default Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh Lindholmen Science Park, Göteborg Arrangör: Kntnt www.kntnt.com 26 maj Readme – konferens om läsande Brit Stakston, Björn Hedensjö, Karin Taube Stadshallen, Lund www.readmelund.com

”Ibland kan ett litet steg bakåt vara precis det som behövs för att föra utvecklingen framåt.”
Carin Fredlund, journalist och varumärkesanalytiker, hyllar det analoga Please copy me-initiativet