Därför är conversational copywriting det självklara digitala språket

Conversational copywriting

Conversational copywriting är det nya copywriting. Det menar Nick Usborne, en erfaren copywriter som gärna förmedlar sin kunskap till andra frilansande skribenter. Jag har gått hans senaste kurs om just conversational copywriting på Udemy – och har verkligen börjat tänka till.

Den här texten tar 3 minuter att läsa. Enjoy!

Den självklara frågan först:

Vad är conversational copywriting?

Det finns nog för det första ingen helt självklar svensk term för det hela ännu, men låt oss kalla det för prat-copy(writing), snack-copy(writing), samtals-copy(writing) eller det något längre konversations-copy(writing). Jag lutar åt prat-copy. På engelska heter det hur som haver conversational copywriting.

Conversational copywriting handlar om att:
– Skriva på ett avslappnat och inbjudande sätt som får läsaren att känna som att hon/han och du för en konversation
– Skriva mer ärligt, mänskligt och vänligt än traditionell copywriting (ingen skrikig sälj-pitch)
– Skriva utifrån läsaren, med fler frågor, mer säg-som-det-är och ”som man pratar”

”Som man pratar” betyder inte det ska vara varken pratigt eller talspråk, utan istället att det ska vara konverserande, mänskligt och inte helt nödvändigt alltid 100 procent grammatiskt riktigt.

Varför är conversational copywriting en vinnande väg?

Nick Usborne menar att conversational copywriting är ”the future of all copywriting online”, en vinnande väg för digitala copywriters. Den här sortens copywriting ligger också mer i linje med hur många copywriters är och vill vara/skriva: ”open, honest and friendly”. Men varför funkar det – och varför nu?

Förr hade vi stort förtroende för starka varumärken; vi litade och lyssnade på dem. Idag däremot – och framför allt på webben – är vi urlessa på företag som basunerar enligt med det Usborne kallar ”the old-school approach”. Vi köper inte det längre. Vi förväntar oss att varumärken lyssnar på oss och gör kommunikationen till en konversation. Den bästa marknadsföringen antar formen av ett avslappnat snack med ”less bullshit”. Eftersom webben är ett tvåvägsmedium är conversational copywriting att föredra i webbtexter, felmeddelanden, nyhetsbrev, e-postmeddelanden – och i dialogen med kunder på sociala medier och kundservice-ärenden.

Hur låter conversational copywriting?

Conversational copywriting är äkta, och får läsaren att känna sig bekväm. Eller med Nick Usbornes ord: ”It feels real, it feels friendly”. Han ger ett exempel från en digital byrå som jobbsöker efter en duktig utvecklare. Under den korta rubriken står det:

”No resumes, just show us you can code”

Eller rubriken som Gary Vaynerchuk väljer för att få dig att ladda ner boka-bord-appen Resy:

”Reservations are a pain in the ass!”

Ett annat exempel, där texten är inbjudande:

”Let’s talk about your weight loss goals …” (tusen gånger bättre än det skrikiga ””Lose up to 50 lbs in 6 weeks – guaranteed!”)

Frågor är också en självklar del i den här sortens copywriting, som en isbrytare eller konversations-startare. Frågan skapar engagemang, engagemang skapar förtroende, och förtroende gör det enklare att faktiskt sälja. Ett superenkelt exempel:

”What kind of traveller are you?” (Little Voyage – kolla här)

Eller inbjud läsaren till en tankeresa, genom ett ”tänk om”:

”Imagine never having another WordPress headache” (WP Happy)

Kort sagt: skriv som du snackar, skriv korta meningar och ta en sak i taget. Det är conversational copywriting.

Jag tycker att kursen med Nick Osborne var mycket givande. Jag lärde mig massor, och lektionerna fick mig att tänka till: hur skriver jag? Fastnar jag i old-school-copywriting-spåret eller skriver jag snackigt och inbjudande? Jag kommer i fortsättningen att använda en mer prat-copy-stil för de uppdragsgivare där det passar.

Skriver du old-school copywriting eller conversational copywriting?