Om hur många dagar kommer #Copyboken?

Copyboken utkommer om 500 dagar, exakt faktiskt, idag. Då skriver vi den 28 oktober 2021. Och kanske undrar du: hur går arbetet?

Jo, arbetet med Copyboken går mycket bra. Under försommaren har jag gjort 8 av de 10 längre intervjuerna för boken. Det har varit en ynnest. Jag kan också konstatera att:

Det här är klart

✔ Boken har en redaktör.
✔ Boken har en fotograf.
✔  Boken har en tidsplan (där skrivarbetet börjar i oktober 2020, och har deadline i mars 2021).

Det här är klart

Jag har kvar att hitta (bland mycket annat):

  • en grafisk formgivare
  • en podd-producent/klippare
  • en korrekturläsare
  • och ett tryckeri.

Just nu gör jag

Under sommaren läser jag transkriberingarna (fantastiskt jobbat, Eva) av intervjuerna, och hittar det gottigaste att snacka om i höstens avsnitt av Copypodden. Kuligt!

***

Kolla in (om du gillar copywriting):

👉 Boosta dina ord – skriv bättre copywriting [Copydagarna 8-9 september 2020]