UX-writing – för den nya tidens copywriter

UX-writer – allt du behöver veta om den nya rollen för copywriters

Här hittar du de bästa svaren, råden, texterna, filmerna och utbildningarna för dig som är intresserad av UX-writing i synnerhet och user experience design (UX-design) i allmänhet. Bakom den här samlingssidan står Mattias Åkerberg, frilanscopywriter och UX-writer i Göteborg. Du når honom på mattias@pleasecopyme.se

Vad är user experience (UX?

UX är en förkortning av User Experience. UX Design täcker in den analytiska och kreativa processen att skapa digitala produkter (ofta en webbplats eller en app) som möter användarens behov, är lätta att förstå och genomtrevliga att använda.

User Experience Design har länge varit just en fråga om design, om visuella uttryck. Tills nu.

Vad är UX-writing?

Allt fler – dock ännu ytterst få – digitala företag och byråer börjar inse kraften i att involvera en copywriter i UX-processen. En ny yrkesroll är född: säg hej till UX-writer. Det är dags för ytterligare en kompetens i det moderna UX-teamet (tillsammans med researchers, användarbarhetsexperter, designers, strateger och utvecklare). Tillsammans kan de skapa ett vinnande team.

UX-writing är ett uppdrag för ux-writers: att formulera koncisa ord och texter som bidrar till digitala användarupplevelser som håller ihop, leder besökaren rätt och är en fröjd att ta del av. Google formulerar till exempel yrkesrollen så här:

”UX Writers advocate for Google design and help shape product experiences by crafting copy that helps users complete the task at hand.”

Vad gör en UX-writer?

Uppdraget som ux-writer innefattar bland mycket annat:

 • Tone and voice – att formulera rätt tonalitet
 • Innehållsstruktur och innehållshierarki (sitemaps)
 • Innehållsstrategi och förståelse av content-typer
 • Call-to-action-knappar (så kallade CTA buttons)
 • Rubriker och sidtitlar (H1, H2, H3)
 • Sökordsoptimerade texter med önskvärda nyckelord
 • Formulär med hjälpsamhet och rätt tonalitet
 • Statusmeddelanden och felmeddelanden

Vad bör en UX-writer ha koll på?

För att spela en avgörande roll i ux-teamet behöver en ux-writer komplettera sina kunskaper och kompetenser, bland annat genom att till exempel förstå:

 • Förstudie (user research, målgrupper/personas, krav och behov)
 • Designprocessen (wireframes, mockups och prototyper)
 • Sökordsoptimering (SEO)
 • Konvertering
 • Mätning och analys (AB-test och Google Analytics, till exempel)
 • Digital försäljning (kundresor och marketing automation)

Vilka tjänster/verktyg använder UX-teamet?

Det finns en rad programvaror och tjänster att bekanta sig med för en ux-writer. Här är ett urval:

Vad krävs av en UX-writer?

Inom ramen för ux-processen är research, skrivande och samarbete hörnstenarna för en ux-writer. Ett nyckelord som ofta återkommer är empati – förmågan att förstå besökarna och användarnas behov, deras drivkrafter och deras känslor för att skapa den bästa tänkbara digitala upplevelsen.

Var jobbar en UX-writer?

Få digitala byråer och företag har en anställd UX-writer (juli 2017). Men det finns undantag. UX-writers finns bland annat på dessa företag: Google, Mailchimp, Netflix, YouTube, Evernote, Apple, HBO, Samsung, Spotify, Amazon och PayPal.

De fem bästa texterna om UX-writing

Rise of the UX writer / Ben Moran / 23 mars 2017

Right now is a very interesting time to be a copywriter in the UK. As an industry, copywriting seems to be going through something of an identity crisis …

Why your design team should hire a writer / John Saito / 16 maj 2017

Lately, there’s been a lot of buzz about writing in design. Whether you call it UX writing, product writing, or content design, it’s clear that the words in your design matter …

UX Writing: How to do it like Google with this powerful checklist / Guy Ligertwood / 5 juni 2017

These are my notes from a Google I/O 2017 talk by three UX Writers. It’s a great resource to start creating a UX Writing process within your organisation. Useful for anyone involved in putting words on interfaces …

What is UX Writing? / Kristina Bjoran / 24 januari 2017

There’s a new job in town. Well, maybe not “new,” but certainly popping up with increasing frequency. Google’s looking. Amazon’s looking. Dropbox, Paypal…many of the big players in tech are now looking for User Experience Writers …

8 lessons in UX writing / Anjana Menon / 7 mars 2017

For a lot of people, being a UX writer sounds super easy. I thought it too, when I first started out. After all, how hard could it possibly be to string together words for an app or a website? …

Föreläsningar om UX-writing

 

Podcasts om UX-writing

Här hör du John Saito, UX-writer på Dropbox, i ett mycket intressant snack med Adam Risman på Intercom, om UX-writing, språkliga riktlinjer – och varför ”short always beats good” (det var Sue Factor, den första UX/UI-writer som arbetat på Google, som sa det).

”UX Writing is a lot like the body’s central nervous system: when it’s doing its job well, everything else runs smoothly, everything feels right, and everyone looks good.”
Samantha Bilodeau, UX-writer, Flip Script Media (Quebec)
”UX writing should meld with your product, and go unnoticed.”
Ben Barone-Nugent, Facebook